15 Temmuz 2014 Salı

tammuz


Sümer mitolojisinin unsurlarındandır Tammuz daha sonra Temmuz olur.

Damızı ve sıcağı da temsil eder.

Daha sonra Yunan mitolojisine geçen Suriye inancına bağlı Adonis ile Tammuz aynı karakterlerdir.

Hikâyesi pek dramatik olan Adonis de Adana’nın isim dönüşümünde başlangıç noktası olarak bilinir.

Turuncuya çalan sarısıyla, sıcağıyla, ovasıyla

Adana Temmuzdur

ve yeniden doğuşumuzun gündönümünde Temmuz Adana’dır

evet

Bu manada bizim için önemlidir Temmuz.

2 Temmuz 2014 Çarşamba

vaziyet alış ve-


Vaziyet alış: Bir insanın davranışlarından çıkarılmış psikolojik süreç örgütlenmesi-

"Vaziyet alışlar, 
ideolojiler gibi, 
insan eylemine yön veren, onları şekillendiren iç yapılardır."

o "vaziyet alış"ların fikri arka planı adeta bir western dekoru iken- katliamlar yapacak kadar da dehşetengizdirler vaziyet alış'lar...
ve
güdülmek...